غلامرضا زنده بودی
گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك
مرتبه علمي : استاديار

بيوگرافي

نام : غلامرضا نام خانوادگی : زنده بودی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : zendehbudi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : Biomechanics Heat Transfer
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : Mechanical Engineering
دانشگاه محل تحصیل : Shiraz سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : Pulsatile Blood Flow