گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : استاديار

بيوگرافي

نام : عبدالواحد نام خانوادگی : ظریفی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : vzarifi@yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : Applied Linguistics; Corpus Linguistics; Curriculum Development; Vocabulary Learning; Phrasal Verbs
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : TESL
دانشگاه محل تحصیل : UPM سال اخذ مدرک : 2013
عنوان پایان نامه : ESTABLISHING AND EVALUATING PHRASAL VERB USE IN A MALAYSIAN SECONDARY SCHOOL TEXTBOOK CORPUS
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : زبان تخصصي قسمت اول
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان خارجي (تخصصي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصي: قسمت دوم
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : خواندن و درك مفاهيم 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ترجمه متون ساده
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش تدريس زبان خارجي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ترجمه ادبي (2)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ترجمه ادبي (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : خواندن و درك مفاهيم 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصي (1)
محل دوره : تاریخ دوره :