گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : اسد نام خانوادگی : معصومی اصل
تاریخ تولد : 1354/01/02
محل تولد : هشترود
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : masoumiasl@yu.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : اصلاح نباتات مولکولی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : همسانه سازی و انتقال ژن tPA
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : بررسی بیوشیمیایی تنش شوری در جو
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تبریز سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه : -
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: شركت در كارگاه آموزشي تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از ريزآرايه هاي ژنوميك-مرداد 1389.
ارائه دهنده : پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
محل دوره : پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج طول دوره : 3 روز
عنوان دوره: مدرس همکار در کارگاه آموزشی (الکترونیکی- عملی) گیاهان تراریخت- مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معاد
ارائه دهنده : دانشگاه تربیت مدرس
محل دوره : دانشگاه تربیت مدرس طول دوره : 3 روز
عنوان دوره: شرکت در کارگاه آموزشی خاموشی ژن با RNAi- بهمن 1391
ارائه دهنده : مرکز ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
محل دوره : مرکز ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری طول دوره : 3 روز
عنوان دوره: شرکت در کارگاه آموزشی نسل جدید توالی یابی ژنوم- مرداد ماه 1393
ارائه دهنده : مرکز ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
محل دوره : مرکز ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری طول دوره : 3 روز
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : ژنتيك و بيوتكنولوژي بذر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ژنتيك تكميلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباحث نوين در اصلاح نباتات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سيتوژنتيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصلاح نباتات در باغباني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصلاح نباتات خصوصي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصول اصلاح نباتات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طرح آزمايشهاي كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بيوتكنولوژي گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طرح ازمايشهاي كشاورزي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طرح آزمايشهاي كشاورزي 2 (كارشناسي ارشد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات زراعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زيست شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني كشت بافت گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ژنتيك پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سيتوژنتيك گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :