گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : استاد تمام

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : حمیدرضا نام خانوادگی : بلوچی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد تمام نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : hbalouchi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : فيزيولوژي گياهان زراعي علوم و تکنولوژي بذر
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهان زراعی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس تهران سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : تأثیر تنش کم آبی، تشعشع ماوراء بنفش و ازدیاد دی‌اکسید کربن بر صفات کمی و کیفی گندم نان و دوروم
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زراعت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس تهران سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : تأثير مقادير تراكم بوته و كود نيتروژنه بر عملكرد و اجزاي عملكرد ژنوتيپ‌هاي مختلف جولخت در تهران (Hordeum vulgar L.)
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : هورمون هاي گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كاربرد كامپيوتر در تجزيه هاي آماري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصول توليد و فرآوري بذر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زراعت نباتات علوفه اي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات زراعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مواد تنظيم كننده رشد گياهي( دكترا)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زراعت حبوبات و گياهان منطقه اي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تكنولوژي بذر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي عمومي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كنترل و گواهي بذر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : گياهشناسي(1) (زراعت)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : گياهشناسي 1 فيزيولوژي و تشريح
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباحث نوين در زراعت
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زراعت عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تشريح و رده بندي گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مواد تنظيم كننده رشدگياهي(دكترا)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصي كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مواد تنظيم كننده رشد گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : توليد بذر و نشاء
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فرآوري وذخيره سازي بذر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اكولوژي بذر
محل دوره : تاریخ دوره :