حیدرعلی مردانی فرد
گروه آموزشی : آموزشی پیمانی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آمار

بيوگرافي

نام : حیدرعلی نام خانوادگی : مردانی فرد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : آمار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه : مدل های خود همبسته مرتبه اول متناوبا وابسته
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : آمار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : نقاط اصلی و محورهای اصلی موازی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آمار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : کران هایی برای توابع توزیع دو متغیری با حاشیه های معلوم
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : نرم افزار R
محل دوره : دانشگاه علوم پزشکی شیراز - بخش آمار زیستی تاریخ دوره :
عنوان دوره : تحلیل های آماری
محل دوره : شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - تهران تاریخ دوره :
عنوان دوره : اتوماسیون آموزشی دانشجویی ESS دانشگاه شیراز
محل دوره : مرکز آموزش عالی فیروزآباد تاریخ دوره :