فیض اله جوزاریان
گروه آموزشی : آموزشی پیمانی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم اقتصادی

بيوگرافي

نام : فیض اله نام خانوادگی : جوزاریان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : اقتصادمحض
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : اقتصاد توسعه
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه :