کیوان رحیمی زاده
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کامپیوتر
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : کیوان نام خانوادگی : رحیمی زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :