گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : رضا نام خانوادگی : امیری فهلیانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : Amiri@yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : Plant Breeding; QTL analysis; Stress Breeding (Biotic and Abiotic); Marker Assistant Selection (MAS); Plant Tissue Culture;
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : Plant Breeding
دانشگاه محل تحصیل : Shar-e-Kord University in collaboration with Timiriazove, Russia سال اخذ مدرک : 2010
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: Statistics in Agriculture
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: Genetics
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: Quantitative Genetics
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: Plant Breeding
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: Advanced Plant Breeding
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: Plant Tissue Culture
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: Statistical Designs in Agricultural Sciences
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : ژنتيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طرح ازمايشهاي كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ژنتیک کمّی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصول اصلاح نباتات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصلاح نباتات خصوصي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : به نژادي گياهي پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كشت سلول و بافت گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آمار و احتمالات کشاورزی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : به‌نژادی گیاهان زراعی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طرح آزمايشهاي كشاورزي 1
محل دوره : تاریخ دوره :