گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی معماری
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : علی اکبر نام خانوادگی : حیدری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : - روانشناسي محيط - تحليل ساختار کالبدي فضايي معماري سنتي و معاصر ايران - معماري و شهرسازي اسلامي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی معماری - گرایش معماری اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر اسلامی تبریز سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : متره و برآورد و پروژه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رسم فني ونقشه كشي ساختمان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مصالح ساختماني وآزمايشگاه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طراحي معماري و شهرسازي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نقشه كشي صنعتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مصالح ساختماني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مصالح ساختماني و آزمايشگاه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طراحي و معماري و شهرسازي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رسم فني و نقشه كشي ساختمان
محل دوره : تاریخ دوره :