فاطمه حیدری
گروه آموزشی : مهندسی مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مواد و متالورژی

بيوگرافي

نام : فاطمه نام خانوادگی : حیدری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : نانوبيو کامپوزيت، مهندسي بافت نرم و سخت، خوردگي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی مواد
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه :