گروه آموزشی : مهندسی مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مواد و متالورژی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : فاطمه نام خانوادگی : حیدری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : نانوبيو کامپوزيت، مهندسي بافت نرم و سخت، خوردگي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی مواد
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مواد دير گداز
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي مهندسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پديده هاي انتقال
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : انتقال مطالب علمي و فني (گذراندن حداقل 80 واحد ازامي است)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشهاي نوين آناليز مواد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه خواص مكانيكي مواد (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آشنايي با تاريخچه و مباني مهندسي مواد و متالورژي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشهاي پيشرفته مطالعه مواد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه روشهاي پيشرفته مطالعه مواد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : انتقال مطالب علمي و فني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي فيزيك مواد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متالورژي پودر پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سراميك و دير گدازها
محل دوره : تاریخ دوره :