گروه آموزشی : جنگل مرتع و آبخیزداری
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - آبخیزداری

بيوگرافي

نام : محسن نام خانوادگی : فرزین
تاریخ تولد :
محل تولد : ياسوج
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : ژئومرفولوژي، فرسايش و رسوب، هيدروژئومرفولوژي، کارست
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مرتع و آبخیزداری
دانشگاه محل تحصیل : زابل سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : بررسی ویژگی های زمین شناسی و ژئومرفولوژی حوزه آبخیز سربند نهبندان
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : بیابان زدایی
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : بررسی تغییرات فیزیکوشیمیایی رسوب عرصه پخش سیلاب دشت امامزاده جعفر گچساران
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم و مهندسی آبخیز
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : امکان سنجی تعیین محدوده ظهور چشمه های آب شیرین زیردریایی خلیج فارس با استفاده از نمایه های ژئومرفومتری مناطق کارستی و هیدروشیمی آب های ساحلی (سواحل استان بوشهر)
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دوره پیشرفته GIS
ارائه دهنده : شرکت اقلیم سبز گستر
محل دوره : تهران طول دوره : 10 روز
عنوان دوره: دوره عمومی فناوری نانو(با رویکردی از کاربردهای نانوفناوری در کشاورزی و منابع طبیعی)
ارائه دهنده : دانشگاه صنعتی امیر کبیر
محل دوره : تهران طول دوره : 40 روز
عنوان دوره: دوره فنی-آموزشی مهندسی رسوب در مخازن سدها
ارائه دهنده : دانشکده فنی دانشگاه تهران
محل دوره : تهران طول دوره : 1 روز
عنوان دوره: دوره آموزشی زبان انگلیسی تافل
ارائه دهنده : دانشگاه اصفهان
محل دوره : اصفهان طول دوره : 180روز
عنوان دوره: Application of isotopes in water resources management and fossil deep aquifer system investigation
ارائه دهنده : موسسه تحقیقات آب
محل دوره : تهران طول دوره : 2 روز