رضا دهبانی پور
گروه آموزشی : علوم سیاسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق لیسانس - علوم سیاسی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : رضا نام خانوادگی : دهبانی پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :