گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : حسن نام خانوادگی : آزادی کناری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : پايداري معادلات و نامعادلات تابعي در فضاهاي نرمدار مختلف- آناليز فازي-چند جمله هاي يوني ماژولار
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی -آنالیز
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : رفتارهای مجانبی چندجمله ایهای رودین-شاپیرو
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : آنالیز حقیقی
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : از 90 تا کنون
عنوان دوره : آنالیز ریاضی 3
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : از 86 تا کنون
عنوان دوره : آنالیز ریاضی 2
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : از 86 تا کنون
عنوان دوره : آنالیز ریاضی 1
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : از 86 تا کنون
عنوان دوره : آنالیز مختلط
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : از 86 تا کنون
عنوان دوره : نطریه اندازه و کاربردها
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : از 94 تا کنون
عنوان دوره : ریاضیات عمومی
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : از 86 تا کنون
عنوان دوره : معادلات دیفرانسیل
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : از 86 تا کنون
عنوان دوره : رياضي عمومي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آناليز رياضي 1
محل دوره : تاریخ دوره :