مسلم زارع بیدسردره
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : نفت و گاز گچساران
رشته تحصیلی : فوق لیسانس - فیزیك
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مسلم نام خانوادگی : زارع بیدسردره
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :