گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : استاديار

بيوگرافي

نام : مسلم نام خانوادگی : زارع بیدسردره
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mzare@yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : نانو فیزیک محاسباتی
دانشگاه محل تحصیل : پژوهشگاه دانشهای بنیادی تهران (I.P.M) سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : سیستم های کریستالی دو بعدی و خواص ترابردی آن ها