مسلم زارع بیدسردره
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مسلم نام خانوادگی : زارع بیدسردره
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : نانو فیزیک محاسباتی
دانشگاه محل تحصیل : پژوهشگاه دانشهای بنیادی(I.P.M.) سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه :