عباس محصل
گروه آموزشی : مهندسی مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مواد و متالورژی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : عباس نام خانوادگی : محصل
تاریخ تولد :
محل تولد : شيراز
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی مواد
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی شریف سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : بررسی انتقال حرارت و خواص جوش ترمیت درز پهن ریل های آهن