گروه آموزشی : مهندسی مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مواد و متالورژی

بيوگرافي

نام : عباس نام خانوادگی : محصل
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mohassell@yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : جوشکاري و اتصال فلزات و آلياژهاي فلزي، عمليات حرارتي فلزات و آلياژهاي فلزي، مطالعه و بررسي ساختار و خصوصيات فيزيکي و مکانيکي فلزات و آلياژهاي فلزي.
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی مواد
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی شریف سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : بررسی انتقال حرارت و خواص جوش ترمیت درز پهن ریل های آهن
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی مواد
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1373
عنوان پایان نامه : احیای کرومیت در محیط پلاسمای چرخان مغناطیسی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی مواد
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : متالوژي جوش 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شناخت مواد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات كارگاهي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كاركاه مكانيك (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طراحي جوش
محل دوره : تاریخ دوره :