علی اصغر غفوری
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : علی اصغر نام خانوادگی : غفوری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : تحقيق در دستور زبان فارسي (ارشد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مرجع شناسي وروش تحقيق 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آئين نگارش وويرايش
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فارسي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دستور زبان فارسي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سبك شناسي 1 نظم
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سبك شناسي 2 نثر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كارگاه ويراستاري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تحقيق در دستور زبان فارسي
محل دوره : تاریخ دوره :