گروه آموزشی : آموزشی پیمانی
دانشکده : نفت و گاز گچساران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : عنایت اله نام خانوادگی : یزدان کیش
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : enayat.yazdankish@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : فيزيک هسته اي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیک هسته ای
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : بررسی ساختار هسته ها از دیدگاه مدل شبه کوارکی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فیزیک هسته ای
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : .
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : دبیری فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : شهید رجایی سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : فیزیک 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فیزیک2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمایشگاه فیزیک 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمایشگاه فیزیک 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رادیو شیمی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تاریخ و فلسفه علم
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نقشه کشی 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رسم فنی1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رسم فنی2
محل دوره : تاریخ دوره :