گروه آموزشی : علوم دامی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم دامی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : محمدرضا نام خانوادگی : بحرینی بهزادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : bahreini2001@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : ژنتيک کمي، ژنتيک جمعيت، ارزيابي ژنتيکي و پيش‌بيني ارزش اصلاحي دام و طيور، تحليل داده‌هاي زيستي با استفاده از هوش مصنوعي (به ويژه شبکه عصبي مصنوعي)، تحليل داده‌هاي ژنتيک مولکولي، ژنتيک و ژنوميک آماري، بيوانفورماتيک
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : بررسی ژنتیکی و فنوتیپی خصوصیات منحنی رشد و پیش بینی برخی صفات لاشه توسط شبکه عصبی مصنوعی در گوسفند بلوچی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : ارزیابی عوامل موثر بر بعضی صفات اقتصادی در گوسفند کرمانی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم دامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه سیستان و بلوچستان سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : علوم تجربی
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان فردوسی شهرستان بم سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه :