گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : استاديار

بيوگرافي

نام : عباس نام خانوادگی : ظریفی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : zarifi@yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : آلیورگ دانمارک سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : Analytic Study of the Optical, Electro-optical and Magneto-optical Properties of Carbon Nanotubes
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : الكترومغناطيس 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : الكترومغناطيس 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك هسته اي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ازمايشگاه فيزيك پايه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك 1 حرارت ومكانيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك جديد 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك پايه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك حالت جامد 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك اماري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پروژه كارگاه فيزيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پروژه فيزيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك كوانتمي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك حالت جامد 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك حالت جامد پيشرفته2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك پايه1(مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : موضوعات ويژه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سمينار 2 كارشناسي ارشد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پايان نامه كارشناسي ارشد (فيزك- جامد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پايان نامه كارشناسي ارشد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پايان نامه كارشناسي ارشد 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك كوانتمي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك كوانتومي بيشرفته 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه 2 (مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سمينار1 كارشناسي ارشد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك كوانتومي پيشرفته 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه 1 (مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك مكانيك عمران
محل دوره : تاریخ دوره :