گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : استاديار

بيوگرافي

نام : عباس نام خانوادگی : ظریفی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : zarifi@yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : آلیورگ دانمارک سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : Analytic Study of the Optical, Electro-optical and Magneto-optical Properties of Carbon Nanotubes
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : فيزيك مكانيك عمران
محل دوره : تاریخ دوره :