گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : استاد تمام

بيوگرافي

نام : قاسم نام خانوادگی : رضایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد تمام نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : فيزيک حالت جامد.نانوساختارهاي نيم رسانا
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : بررسي خواص الكتروني و اپتيكي نقطه‌ي كوانتمي بيضي‌گون با پتانسيل محدود
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : ازمايشگاه فيزيك جديد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك كوانتمي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك آماري پيشرفته (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك كوانتومي پيشرفته 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك كوانتمي 1
محل دوره : تاریخ دوره :