مسعود رابطی مقدم
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران

بيوگرافي

نام : مسعود نام خانوادگی : رابطی مقدم
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : rabeti@yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : -ديناميک خاک -سازه هاي زيرزميني -گودبرداري -ژئوتکنيک لرزه اي -بهسازي خاک -آب در خاک -پايداري شيب و زمين لغزش ها
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی عمران-ژئوتکنیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : مطالعه اثر سازه زیرزمینی بر پاسخ لرزه ای در سطح زمین به کمک مدلسازی فیزیکی و عددی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی عمران-ژئوتکنیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : ارزیابی پایداری لرزه ای دیوارهای حائل به کمک بلوک لغزشی نیومارک
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی عمران-عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه یاسوج سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی-فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان نمونه دولتی توحید شیراز سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره :
محل دوره : تاریخ دوره :پروفايل اينجانب در شبکه هاي اجتماعي: