گروه آموزشی : علوم دامی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - علوم دامی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : مرتضی نام خانوادگی : کردی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.kordi@yu.ac.ir
ایمیل : kordi.3100@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : دستکاري پروفايل اسيدهاي چرب شير به سمت افزايش اسيدهاي چرب غيراشباع -اثر پري و پرو بيوتيک ها بر عملکرد گاوهاي شيري و گوساله ها -استفاده از فرآورده هاي فرعي و قابل بازيافت کشاورزي در تغذيه دام -بهبود کيفيت سيلاژ
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
دانشگاه محل تحصیل : فردوسی مشهد سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : تولید دانه کتان اکسترود شده مقاوم به فساد اکسیداتیو و اثرات آن بر عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای شیرده هلشتاین تغذیه شده با جیره حاوی پوست پسته
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم دامی-تغذیه دام
دانشگاه محل تحصیل : فردوسی مشهد سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : اثر استفاده از افزودنی های مختلف بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی سیلاژ تفاله مرکبات و تاثیر منابع مختلف پکتینی بر روی عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی-علوم دامی
دانشگاه محل تحصیل : مازندران سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :