گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی
مرتبه علمي : استاديار

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : شریف زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی محض هندسه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی امیر کبیر سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه : ترفیع عملهای تحلیلی روی ابر خمینه های مختلط
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی محض - هندسه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید باهنر کرمان سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : نکاتی در باره قضیه شکافندگی لورنتسی
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : ریاضی عمومی 1و2(و 3 برای رشته ی ریاضی)
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره :
عنوان دوره : معادلات دیفرانسیل
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره :
عنوان دوره : هندسه دیفرانسیل موضعی
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره :
عنوان دوره : مبانی هندسه
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره :
عنوان دوره : هندسه منیفلد 1و2
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره :
عنوان دوره : هندسه های شبه ریمانی
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره :
عنوان دوره : توپولوژی عمومی
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره :
عنوان دوره : توپولوژی جبری
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره :