گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : عباس نام خانوادگی : نیک نژاد
تاریخ تولد : 1356/08/07
محل تولد : کويت
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : 4723447768
زمینه تحقیقاتی : تحليل آزمايشگاهي، تئوري و عددي تغييرشکل پلاستيک و توانايي جذب انرژي ساختارهاي کامپوزيتي و فلزي تحت بارگذاري هاي شبه استاتيکي، ديناميکي و ضربه
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک- طراحی جامدات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : استاتيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مقاومت مصالح 1 و 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طراحی اجزای 1 و 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مکانیک مواد مرکب
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نقشه کشی صنعتی 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ارتعاشات مکانیکی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تئوري الاستيسيته (کارشناسی ارشد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تغییرشکل فلزات (دکتری)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مقاومت مصالح 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ارتعاشات مكانيكي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك مواد مركب
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تغيير شكل فلزات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طراحي اجزا 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طراحي اجزا 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مقاومت مصالح 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تئوري الاستيسيته1
محل دوره : تاریخ دوره :