گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی

بيوگرافي

نام : حمیدرضا نام خانوادگی : رجبی
تاریخ تولد : 1361/03/04
محل تولد : بهبهان
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : rajabi.hr84@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : کاربرد نانو ساختارها (نقاط کوانتومي، نانوذرات مغناطيسي، نانوفوتوکاتاليست، پليمرهاي قالب شده و ...) در جداسازي، الکتروشيمي و طراحي حسگرها. سنتز زيستي نانومواد با عصاره گياهان و بررسي خواص زيستي آنها
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : دانشیار شیمی تجزیه
دانشگاه محل تحصیل : رازی کرمانشاه سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : Synthesis, Characterizations and Applications of Nano-Sized Quantum Dots and Ion Imprinted Polymers: Interaction Study, Selective Determination of Metal Ions and Anions, and Removal of Dyes
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : شيمي عمومي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي تجزيه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباحث نوین در شیمی تجزیه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نانوشیمی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي تجزيه پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي تجزيه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شیمی محلول های غیرآبی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نانوشیمی تجزیه ای
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي تجزيه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشهاي فيزيكي وشيميائي جداسازي
محل دوره : تاریخ دوره :
دانشيار شيمي تجزيه