گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی

بيوگرافي

نام : حمیدرضا نام خانوادگی : رجبی
تاریخ تولد :
محل تولد : بهبهان
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : hr.rajabi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : کاربرد نانو مواد (نقاط کوانتومي، نانوذرات مغناطيسي، نانوفوتوکاتاليست و پليمرهاي قالب شده) در جداسازي، الکتروشيمي و حسگرها. سنتز زيستي نانومواد با عصاره گياهان و بررسي خواص زيستي آنها
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شیمی تجزیه
دانشگاه محل تحصیل : رازی کرمانشاه سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : Synthesis, Characterizations and Applications of Nano-Sized Quantum Dots and Ion Imprinted Polymers: Interaction Study, Selective Determination of Metal Ions and Anions, and Removal of Dyes
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي عمومي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي تجزيه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي تجزيه مهندسي شيمي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي عمومي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي تجزيه پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي تجزيه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي عمومي (مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي تجزيه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي تجزيه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشهاي فيزيكي وشيميائي جداسازي فيتو شيمي)
محل دوره : تاریخ دوره :