حمیدرضا رجبی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : حمیدرضا نام خانوادگی : رجبی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي عمومي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي تجزيه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي تجزيه مهندسي شيمي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي عمومي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي تجزيه پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي تجزيه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي عمومي (مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي تجزيه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي تجزيه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشهاي فيزيكي وشيميائي جداسازي فيتو شيمي)
محل دوره : تاریخ دوره :