گروه آموزشی : تاریخ
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تاریخ

بيوگرافي

نام : نعمت اله نام خانوادگی : زکی پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : nematzakipoor@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : تاريخ معاصر ايران- تاريخ محلي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : تاریخ
دانشگاه محل تحصیل : شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : -
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تاریخ ایران دوره اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : تحولات سیاسی-اجتماعی کهگیلویه از آغاز صفویه تا پایان زندیه
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تاریخ ایران دوره اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : نقد و بررسی تاریخ نگاری اقتصادی در دوره پهلوی
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : تاريخ تحولات سياسي،اجتماعي،اقتصادي،و فرهنگي ايران از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطيت
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : انقلاب مشروطيت و تحولات سياسي -اجتماعي-اقتصادي-و فرهنگي ايران تا انقراض حكومت قاجار
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : قرائت متون تاريخي به زبان خارجي(2)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : قوم شناسي و مردم شناسي تاريخي ايران
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : قرائت متون تاريخي به زبان خارجي (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تاريخ تحولات سياسي... ايران از انقراض قاجار تا كودتاي 28 مرداد 1332
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بررسي جنبش هاي مردمي يكصد سال اخير ايران (بطور خاص انقلاب اسلامي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان خارجي(با تكيه بر ترجمه متون تاريخي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تاريخ معاصر ايران
محل دوره : تاریخ دوره :
صفحات علمي اينجانب در فضاي مجازي