گروه آموزشی : تاریخ
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تاریخ
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : نعمت اله نام خانوادگی : زکی پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تاريخ معاصر ايران- تاريخ محلي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : تاریخ
دانشگاه محل تحصیل : شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : -
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تاریخ ایران دوره اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : تحولات سیاسی-اجتماعی کهگیلویه از آغاز صفویه تا پایان زندیه
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تاریخ ایران دوره اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : نقد و بررسی تاریخ نگاری اقتصادی در دوره پهلوی