سعادت جمالی آرند
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی برق- قدرت

بيوگرافي

نام : سعادت نام خانوادگی : جمالی آرند
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی برق - قدرت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : طراحی بهینه و ساخت یک ژنراتور آهنربای دائم شار محوری بدون یوغ درایو مستقیم جهت استفاده در نیروگاه بادی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی برق - قدرت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : محاسبه امپدانس اتصال کوتاه ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از روش های تحلیلی و اجزاء محدود و مقایسه نتایج
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی برق - قدرت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : بررسی روش های مختلف پخش بار در سیستم های توزیع