دکتر سید عباس حسینی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : صنعت و معدن چرام
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران

بيوگرافي

نام : سید عباس نام خانوادگی : حسینی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : a.hosseini@yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : دوام سازه هاي بتني، قابليت اطمينان سازه ها، ارزيابي ريسک، مقاوم سازي لرزه اي، ارزيابي احتمالاتي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی عمران/سازه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه سیستان و بلوچستان سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : بررسی سطح عملکرد سازه های فلزی با بادبند برون محور
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه سیستان و بلوچستان سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : بررسی قابلیت اطمینان وابسته به زمان سازه های بتنی تحت تاثیر پدیده های کاهنده مقاومت