گروه آموزشی :
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : عباس نام خانوادگی : دهقانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : محاسبات عددي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : برنامه نويسي كامپيوتر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني وبرنامه سازي كامپيوتر
محل دوره : تاریخ دوره :