گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حشره شناسی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : شهرزاد نام خانوادگی : ازهاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : سيستماتيک کنه هاي هترواستيگماتيناي همراه حشرات
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : گیاهپزشکی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حشره شناسی کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تبریز سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : بررسی میزان برخی ترکیبات غدد مولد بو در سن Graphosoma lineatum
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حشره شناسی کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1397
عنوان پایان نامه : کنه های هترواستیگمای همراه حشرات در استان کهگیلویه و بویر احمد

استاديار  گروه گياهپزشکي دانشگاه ياسوج

  در رشته حشره شناسي کشاورزي  با تخصص سيستماتيک کنه هاي  هترواستيگماتيناي همراه حشرات

تجربيات علمي

- کار آموزي در موسسه گياه­پزشکي کشور در بخش حشرات زيان آور زير نظر دکتر غلامرضا رجبي

 - حضور در دانشگاه کوئين ماري لندن و موزه تاريخ طبيعي لندن (2008) در معيت همسر در فرصت مطالعاتي

- ارائه مقاله در هشتمين و نهمين کنگره حشره شناسي اروپا (ترکيه و مجارستان)

- حضور در دانشگاه MONS بلژيک و انجام بخشي از پژوهش مربوط به رساله دکتري (2016)