گروه آموزشی : آموزشی پیمانی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم سیاسی

بيوگرافي

نام : ابوذر نام خانوادگی : رفیعی قهساره
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : Aboozar_rafiei@yu.ac.ir
ایمیل : Rafiei_aboozar@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : جامعه شناسي سياسي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم سیاسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه یزد سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : -
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم سیاسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : اصلاحات ارضی و تاثیر آن بر مشروعیت رژیم شاه در روستاها
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم سیاسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علامه طباطبایی تهران سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : جامعه شناسي سياسي نظام انتخاباتي در جمهوري اسلامي ايران
ادرس صفحات شخصي در پايگاه هاي علمي

https://www.researchgate.net/profile/Abouzar-Rafiei-Ghahsareh

https://www.linkedin.com/in/abouzar-rafiei-31044459/

https://scholar.google.com/citations?user=nD6JVkUAAAAJ&hl=en&oi=sra

https://independent.academia.edu/rafieiaboozar

https://orcid.org/0000-0001-7781-3147