گروه آموزشی : زیست شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زیست شناسی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : آریا نام خانوادگی : شفائی پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : aryashafa@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : پرنده شناسي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : جانورشناسی
دانشگاه محل تحصیل : علوم و فنون دریایی خرمشهر سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : تاثیر کنجاله کانولا بر رشد و پارامترهای بیوشیمایی قزل آلای رنگین کمان
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : بیولوژی ماهیان دریا
دانشگاه محل تحصیل : چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط غذایی پرندگان ساحلی و آبزیان در خوریات ماهشهر
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زیست شناسی علوم جانوری
دانشگاه محل تحصیل : علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دوره آشنایی با GIS
ارائه دهنده : دانشگاه خواجه نصیر
محل دوره : دانشگاه چمران اهواز طول دوره : 48 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : پرورش آبزيان
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني جانورشناسي
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره :
عنوان دوره : تكامل موجودات زنده
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره :
عنوان دوره : تشريح مقايسه اي مهره داران
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره :
عنوان دوره : گونه و گونه زايي
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره :
عنوان دوره : شناخت محيط زيست
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني بوم شناسي
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره :
عنوان دوره : خزنده و پرنده شناسي
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره :
عنوان دوره : جانورشناسي 2
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره :
Specialize in ecology, focusing on diet and breeding of birds such as raptors, passeriformes and woodpeckers, habitat selection of birds, systematic of birds, and investigation of heavy metals in birds. Expertise in determine the food chain, relationships between birds, status of populations and taxonomic position.