یونس شکاری
گروه آموزشی : آموزشی پیمانی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : یونس نام خانوادگی : شکاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : جريانهاي دو و چندفازي دائم و غيردائم. جريانهاي ناپايا انتقال حرارت نانوسيالات سيالات غيرنيوتني حلگرهاي ريماني براي معادلات هايپربوليک معادلات ديفرانسيل با مشتقات کسري انتقال حرارت غيرفوريه اي طراحي سيستم هاي تبريد تراکمي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه یاسوج سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : مدل سازی رتبه کاسته جریان ناپایای یک بعدی در خطوط لوله گاز طبیعی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : شبیه سازی جریان دوفازی غیردائم همدما با استفاده از مدلهای دوسیالی تراکم پذیر
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: Winter School on Advanced Numerical Methods
ارائه دهنده : Michael Dumbser-E.F. Toro
محل دوره : Uinversity of Trento, Italy طول دوره : 2 weeks
عنوان دوره: مدلسازی جریانهای آشفته
ارائه دهنده : Gudarz Ahmadi
محل دوره : Tehran university طول دوره : 2 days
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : ترموديناميك 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه ترموديناميك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي مهندسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دينا ميك سيا لات محا سباتي كار بردي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه مقاومت مصالح
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه متالوگرافي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : انتقال حرارت پيشرفته(جابجايي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مقدمه اي بر سيالات محاسباتي
محل دوره : تاریخ دوره :