گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی
مرتبه علمي : دانشيار

بيوگرافي

نام : غلامرضا نام خانوادگی : کریمی پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشيار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : Porphyrins and Metalloporphyrins- Metal Organic Frameworks- Catalyst
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شیمی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : Reactivity studies of biomimetic catalytic epoxidation of alkenes with tetrabutylammonium periodate in the presence of various manganese porphyrins and nitrogen donors: significant axial ligand p-bond