گروه آموزشی : مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی کامپیوتر

بيوگرافي

نام : بهمن نام خانوادگی : روائی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : شبکه هاي کامپيوتري- شبکه هاي اجتماعي - اينترنت اشياء - کلان داده ها
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی امیر کبیر سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : جلوراني آگاه از اجتماع در شبکه هاي تحمل پذير تاخير
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی فناوری اطلاعات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : خوشه بندی حساس به حرکت در شبکه های موردی سیار
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : ...