گروه آموزشی : زیست شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم جانوری

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : بهزاد نام خانوادگی : فتحی نیاء
تاریخ تولد : 1358/11/29
محل تولد : کارزان- شهرستان سيروان- استان ايلام
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : bfathinia@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : تاکسونومي و اکولوژي دوزيستان، خزندگان و پرندگان
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : بیوسیستماتیک جانوری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه رازی سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : وضعيت تاکسونوميکی جنس Pseudocerastes Boulenger, 1896 (Ophidia: Viperidae) در ايران بر اساس صفات مولکولي و مورفولوژيک
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : بیوسیستماتیک جانوری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه لرستان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : بیوسیستماتیک سوسماران استان ایلام
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زیست شناسی جانوری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مباني زيست شناسي تكويني
محل دوره : دانشکده علوم پایه- دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : نیمسال اول 1400-1399 تا کنون
عنوان دوره : بيوسيستماتيك جانوري
محل دوره : دانشکده علوم پایه- دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : نیمسال اول 1396-1395 تا کنون
عنوان دوره : اصول رده بندي فيلوژنتيك
محل دوره : دانشکده علوم پایه- دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : نیمسال دوم 1396-1395 تا کنون
عنوان دوره : خزنده و پرنده شناسي
محل دوره : دانشکده علوم پایه- دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : نیمسال دوم 1396-1395 تا کنون
عنوان دوره : روش تحقيق
محل دوره : دانشکده علوم پایه- دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : نیمسال دوم 1401-1400 تا کنون
عنوان دوره : جغرافياي جانوري
محل دوره : دانشکده علوم پایه- دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : نیمسال اول 1397-1396 تا کنون
عنوان دوره : اكولوژي عمومي
محل دوره : دانشکده علوم پایه- دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : نیمسال اول 1394-1393 تا نیمسال اول 1397-1396
عنوان دوره : بافت شناسي
محل دوره : دانشکده علوم پایه- دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : نیمسال اول 1396-1395 تا نیمسال اول 1398-1397
عنوان دوره : آزمايشگاه اكولوژي عمومي
محل دوره : دانشکده علوم پایه- دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : نیمسال اول 1394-1393 تا نیمسال اول 1398-1397
عنوان دوره : آزمايشگاه بافت شناسي
محل دوره : دانشکده علوم پایه- دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : نیمسال اول 1396-1395 تا نیمسال اول 1398-1397
علايق و اولويت‌هاي تحقيقاتي شامل جنبه‌هاي مختلف علم بيوسيستماتيک جانوري از قبيل تاکسونومي، مطالعات فوني، تنوع زيستي، و اکولوژي و حفاظت دوزيستان، خزندگان و پرندگان است. در ميان گروه‌هاي ذکر شده، تمايل بيشتري پيرامون مطالعه روي مارها با تأکيد بر افعي‌ها و گونه دم‌عنکبوتي (Pseudocerastes urarachnoides) وجود دارد. در مطالعات صورت گرفته تا کنون، از روش‌هاي سنتي (ريخت‌شناسي و آناتومي) و روش‌هاي پيشرفته‌تري از قبيل اطلاعات ژنتيک، تاريخ طبيعي، ميکروسکوپ الکتروني، ميکرو سي‌تي اسکن، و رويکردهاي ماکرواکولوژي (مدل‌سازي پراکنش گونه و آشيان‌هاي اکولوژيک) استفاده شده است.