گروه آموزشی : مهندسی مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مواد و متالورژی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : علی عسکری زمانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mzamani@yu.ac.ir / askari37@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : توليد فلزات غير آهني (2)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه استخراج فلزات (2)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ترموديناميك مواد (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصول استخراج فلزات (2) (هيدرومتالورژي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : خواص فيزيكي مواد (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تغليظ مواد معدني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه تغليظ مواد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه متالوگرافي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : توليد فلزات غير آهني (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ترموديناميك پيشرفته مواد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كريستالوگرافي و آزمايشگاه
محل دوره : تاریخ دوره :