گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : زرنگاریان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : zarnegaryana@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : پلي اکسو متالات و کاتاليست هاي هيبريدي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شیمی معدنی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1394/11/27
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : شیمی آلی فلزی دوره کارشناسی ارشد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شیمی آلی فلزی دوره کارشناسی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شیمی معدنی 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شیمی معدنی 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شیمی عمومی 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمایشگاه شیمی معدنی 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمایشگاه شیمی معدنی 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمایشگاه شیمی 1
محل دوره : تاریخ دوره :