گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : بازیار
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی گرایش جبر
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : جبر جابجايي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جبر پيشرفته (ارشد آناليز)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آشنايي با نرم افزار رياضي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضيات (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آشنايي با نرم افزار رياضي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني تركيبيات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظريه حلقه و مدول 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جبر خطي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جبر 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جبر 3
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي عمومي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جبر 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضيات گسسته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پروژه رياضي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جبر پيشرفته (ارشد جبر)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني ماتريسها و جبر خطي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سمينار كارشناسي ارشد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جبر هاي شركت پذير 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني جبر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظريه حلقه و مدول پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظريه حلقه و مدول 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباحثي در نظريه مدول (جبراني)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباحثي در جبر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي مقدماتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جبر 3 (جبراني ارشد)
محل دوره : تاریخ دوره :