گروه آموزشی : مهندسی مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی متالورژی و مواد
مرتبه علمي : استاديار

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : سجاد نژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مهندسي سطح و خوردگي، پوشش ها، سايش و تريبولوژي، انرژي هاي نو، رفتار مکانيکي مواد، نانومواد، روشهاي نوين آناليز مواد
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی متالورژی و مواد
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : مهندسی سطح و خوردگی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی متالورژی و مواد
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی شریف سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دوره تحقیقاتی فرصت مطالعاتی 1 ساله
ارائه دهنده : کشور دانمارک
محل دوره : (Technical University of Denmark (DTU طول دوره : ا سال