گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - خاك شناسی
مرتبه علمي : دانشيار

بيوگرافي

نام : حمیدرضا نام خانوادگی : اولیائی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشيار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم خاک
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : کانی شناسی، میکرومورفولوژی و تکامل خاک¬های مناطق مختلف اقليمي استان کهگیلویه و بویراحمد
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم خاک
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : مطالعه فیزیکوشیمیائی، رده بندی و کانی شناسی خاک های دو منطقه جنگلی با اقلیم های متفاوت در استان فارس.
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم خاک
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1372
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: فرصت مطالعاتی در Land Resource Department
ارائه دهنده : Dr. Richard J. Heck
محل دوره : دانشگاه Guelphکانادا. طول دوره : 8 ماه
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : حفاظت خاک پیشرفته،
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بلورشناسی نوری،
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پیدایش و رده بندی خاک تکمیلی،
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : خاک های شور و سديمي،
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : هوا و اقلیم شناسی،
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : کانی¬های رسی،
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : میکرومورفولوژی خاک،
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : خاکشناسی عمومی،
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ارزیابی و تناسب اراضی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : خاك شناسي جنگل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : خاكشناسي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ارزيابي قابليت اراضي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : حفاظت خاك پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پيدايش ورده بندي خاك پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كاني شناسي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :