گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - خاك شناسی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : حمیدرضا نام خانوادگی : اولیائی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم خاک
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : کانی شناسی، میکرومورفولوژی و تکامل خاک¬های مناطق مختلف اقليمي استان کهگیلویه و بویراحمد
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: فرصت مطالعاتی در Land Resource Department
ارائه دهنده : Dr. Richard J. Heck
محل دوره : دانشگاه Guelphکانادا. طول دوره : 8 ماه