سیدصمد بهشتی
گروه آموزشی : آموزشی پیمانی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جامعه شناسی

بيوگرافي

نام : سیدصمد نام خانوادگی : بهشتی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برنامه ریزی رفاه اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : تببین جامعه سناختی رابطه عاملیت انسانی و فقر
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : پژوهشگری علوم اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : تبیین جامعه شناختی رفتار انتخاباتی مردم( مورد مطالعه شهر اصفهان)
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : جامعه شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : تبیین جامعه شناختی مصرف حامل های انرژی