گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : علیزاده مقدم
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : ساختارهاي فازي در جبر جابجائي - ساختارهاي نرم در جبر جابجائي - ساختارهاي جبري از نوع G
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی محض-شاخه جبر جابجائی
دانشگاه محل تحصیل : شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : بررسی ایدآلهای از نوع G
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی محض-شاخه گروهها
دانشگاه محل تحصیل : موسسه دکتر غلامحسین مصاحب سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه : بررسی نمایش مؤثر گروههای خطی خاص
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی دبیری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی سال اخذ مدرک : 1366
عنوان پایان نامه :