سید روح اله روزگار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آمار
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : سید روح اله نام خانوادگی : روزگار
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :