گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك
مرتبه علمي : دانشيار

بيوگرافي

نام : پوریا نام خانوادگی : امیدوار
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشيار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : omidvar@yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : مکانيک سيالات و هيدروديناميک محاسباتي روشهاي عددي در ديناميک سيالات محاسباتي هيدروديناميک ذرات روان (SPH) و روش لاتيس بولتزمن (LBM) اندرکنش سيال و سازه جريانهاي دوفازي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک - هیدرودینامیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه منچستر/ انگلستان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : بارگذاری موج بر روی اجسام قرارگرفته در سطح آزاد با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH)
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه منچستر/ انگلستان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : جریان تراکم پذیر عبوری از یک شیر متحرک با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH)
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه خلیج فارس سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : بررسی جریان در یک برج خنک کننده خشک (هلر) با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی