گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك

بيوگرافي

نام : پوریا نام خانوادگی : امیدوار
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : omidvar@yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی :
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه منچستر/ انگلستان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی :
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه منچستر/ انگلستان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی :
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه خلیج فارس سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : محاسبات عددي پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك محيط پيوسته1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك محيط پيوسته 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ديناميك سيالات محاسباتي1
محل دوره : تاریخ دوره :