گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - گیاهپزشكی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : رسول نام خانوادگی : رضایی
تاریخ تولد : 1361/06/30
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : rrezaei@yu.ac.ir
ایمیل : rasoolrezaei61@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : بيماري شناسي گياهي- پروکاريوتهاي بيماري زاي گياهي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : گیاهپزشکی
دانشگاه محل تحصیل : شهید باهنر کرمان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : بیماری شناسی گیاهی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی پکتوباکتریوم‏های عامل پوسیدگی نرم در استان فارس
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : بیماری شناسی گیاهی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : تشخیص و ردیابی ژن‏های موثر در بیماری‏زایی جدایه‏های Pseudomonas syringae pv. syringae از میزبان‏های مختلف
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : بيماريهاي مهم جاليز- سبزي و زينتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي پارازيتيسم وبيماريهاي گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : برهمكنش گياه - ميكروارگانيسم
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : توكسين هاي عوامل بيماري زاي خاكزاد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ويروسها و پروكاريوتهاي بيماريزا
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات باكتري شناسي گياهي مقدماتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات بيماري هاي مهم درختان ميوه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ويروس شناسي گياهي مقدماتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات ويروس شناسي گياهي مقدماتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پروكاريتهاي بيمارزاي گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :