گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : ایلون کشکولی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : آناليز رياضي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آموزش رياضي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي عمومي 2 (مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي عمومي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضيات پايه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضيات عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي عمومي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي عمومي 3
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پروژه رياضي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آناليز تابعي1
محل دوره : تاریخ دوره :