گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : ایلون کشکولی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : Kashkooly@yu.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : اناليز تابعي و مختلط و عملگرها
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی
دانشگاه محل تحصیل : یاسوج سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : سیستمهای دینامیکی و انالیز
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : آناليز رياضي 2
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : از سال 1379 تا کنون
عنوان دوره : آموزش رياضي 1
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : از سال 1379 تا
عنوان دوره : رياضي عمومي 2 (مهندسي)
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : از سال 1379 تا
عنوان دوره : رياضي عمومي 1
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : از سال 1379 تا
عنوان دوره : رياضيات پايه
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : از سال 1379 تا
عنوان دوره : رياضيات عمومي
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : از سال 1379 تا
عنوان دوره : رياضي عمومي 2
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : از سال 1379 تا
عنوان دوره : رياضي عمومي 3
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : از سال 1379 ت
عنوان دوره : پروژه رياضي
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : از سال 1379 ت
عنوان دوره : آناليز تابعي1
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : از سال 1379 ت