گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حشره شناسی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : حجت اله نام خانوادگی : محمدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : علوم تجربی
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان ایزدی سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه : ---
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : گیاهپزشکی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه : ---
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حشره شناسی کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ارومیه سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیولوژی حشره شناسی
دانشگاه محل تحصیل : IARI (Indian Agricultural Research Institute) سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :