آرش اردلان
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آمار
مرتبه علمي : استاديار

بيوگرافي

نام : آرش نام خانوادگی : اردلان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آمار
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : Two-piece normal Laplace distribution