گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی
مرتبه علمي : استاديار

بيوگرافي

نام : روح الله نام خانوادگی : پروینیان زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : r.parvinian@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : نظريه عملگرها، آناليز تابعي، مسأله نگهدارنده خطي، فضاهاي هيلبرت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه مازندران سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : نگاشت های خطی حافظ طیف
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : پروژه رياضي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آنا ليز حقيقي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : معادلات ديفرانسيل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظريه عملگرها ارشد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آناليز تابعي1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : معادلات ديفرانسيل (مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني آناليز رياضي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آناليز رياضي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آناليز رياضي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي عمومي 2
محل دوره : تاریخ دوره :